Horváth Gábor honlapja

"Ahol háborúban sem hallgatnak a múzsák..."

Ezek a "nagy háború" idején írott siklósi levelek még tavaly kerültek birtokomba a Vatera segítségével. Magáról a Siklóson élő Horváth családról nem sikeredett eddig kiderítenem semmit, a levelek tartalma alapján alsó középosztálybeli polgáriasult életet élő paraszti család lehettek, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. Az ő életükbe pillanthatunk be, miként éltek a háborútól megrokkanó Monarchia utolsó éveiben. Most végre volt némi időm begépelni és közzé tenni egy részét, folytatása következik:


Horváth Ferencné levelei férjéhez az I. világháború idején.


Herrn Franz Horváth

Kreisgerichts Kanzelist

In Jagodina Serbien

Pecsét: Siklós, 1916 június 6.


Édes jó Czuczikám!

  A tegnapi és a mai postával 3 lapot kaptam tőled, s az utolsóból látom, hogy te még nem kaptad meg az én válaszomat két leveledre. Azt hiszem édes fiam hogy tán leveleink keresztezték egymást. Amennyiben én is áldozócsütörtökön írtam neked egy nagyon hosszú levelet, amit remélem eddig már meg is kaptál. Tán az én leveleim innét később érkeznek, mint a tiéd? Mert én azokat a keltezéstől számított negyednapra szoktam megkapni.

  Ne aggódj miattunk fiam, hál Istennek sok dolgomat leszámítva nincs semmi bajunk. Dolgom az van bőven az ünnepre, meg aztán Dr. Jirégczyék (?)15[-én] mennek Balatonra, azoknak is kell besegítenem, s csak a Terussal ketten vagyunk. Képzelheted mennyit robotolunk, alig várom, hogy egy kis szünet legyen, mert igen nagyon kivagyok merülve.

  Örülök édesem, hogy te magad felől csak jót írsz, hisz csak ez nyugtat meg, s ad erőt a további kitartásra. Jól esik a tudat, hogy szorgalmas templomba járó lettél, csak imádkozz fiam érettünk is, valamit mi is mindennap azért kérjük a mindenhatót., hogy mielőbb vezéreljen vissza hozzánk. Kis angyalaink is minden imájuk után arra kérik a Jézuskát, hogy őrizze meg apukánkat ott a messze idegenbe, hogy ne legyen neki semmi baja és jöjjön mielőbb haza. Végtelenül rosszul esik, hogy az ünnepeket nem tölthetjük együtt fiam, nem is szeretek rá gondolni, mert elfog a keserűség. Kívánok lelkem neked kellemes és boldog ünnepeket! Gondolatban majd mi is veled leszünk…?

  Tudatom veled fiam, hogy szombaton a Vinczenféle fa ügyben tanúnak voltam megidézve [olvashatatlan név] bíró elé és pedig azért, hogy a két öl fát megkaptuk-e? Én mondtam, hogy azt meg, de még egy ölről volt szó, amit nem kaptunk meg. Vinczen azt állítja, hogy két ölben egyeztünk ki. Én mondtam, hogy erről tudomásom nincs, mert te mindig három ölről beszéltél nekem. Erre nézve aztán ki lettem hallgatva. S egyben kértem a bíró urat, szíveskedjen az ügyet a te itthon léted alkalmával elintéznie, mert én nem tudok az ügyről többet mondani. Képzelheted fiam izgatottságomat, én ki sohse voltam bíróság előtt, s most a te távolléted alatt oda is kerültem. Az igazat megvallva kicsit haragudtam is emiatt rád, hogy miért nem intézted el ezt te magad.

  Édes Czuczikám ugyan gondolkodom már magam azon hogy honnét fogom a téli fát beszerezni? Már mindenfelé hordják a fát, csak majd nekem nem lesz s vehetek tán 200 koronáért, mert a télen úgy beszélik annyi lesz az ára. Most is csak még pár napra való van, nem is tudom most és honnét veszek. Arcsné mondta, hogy az ura volt valahol fa miatt. Kértem, hogy ha lehet szerezzen az én számomra is, de még nem mondott róla többet. Tán te írhatnál fiam Veresnek emiatt. Annyi a kiadásom fiam, hogy nem győzöm, ez a rettenetes drágaság megöl. Ferikének cipőtalpalás és –fejelésért 7 frt[-ot] fizettem, új cipő is kellene nekik egypár kis félczipő 15 frt., kisebb 12. Nem merem megvenni.

  Kis malacokat nem tudták pénteken eladni, nem volt vevő. Ez mindig így van, ha nekünk van valam i eladni akkor senkinek se kell, vagy csak jó olcsón. Már elválasztottuk őket, most nem tudom várjam-e meg velük a vásárt? Vagy hajtsuk ki újra pénteken? Szeretnék rajtuk túladni, mert sokat esznek s elfogy a kukoricám és nem lehet többet  kapni. Kukorica és veres lisztér kiadtam 46 frt-ot. Irma szegény nagy bajba van, megint beteg a göbéje[1]a héten kellene neki malacozni, s most már két napja nem eszik egy szemet se. Ma hívta meg az állatorvost, s nem a legjobbal bíztatja. Úgy félek én is fiam mert most6 megint nagyon döglenek a disznók.

  Node most már zárom soraimat, mert éjfél elmúlott s álmos vagyok. Az éjjel biztos felőled fogok álmodni, álmodj te is felőlünk szépeket! Majd elfeledtem Ferika készül a vizsgájára szép verset tanul, majd jövő levelemben elküldi. Béczike pedig vár haza, hogy hozol neki szép eleven barit. Ami nem is lenne rossz, ha lehetne fiam?

  Isten veled kedves soraidat mielőbb várom, ölelve csókol szerető Maczád, Ferikéd és Béczikéd

Siklós, 916 juni 6án éjjelkorHerrn Franz Horváth

Gerichts Kanzelist

In Jagodana [sic!] Serbien

Postai pecsét: 1916. június 16.


Édes jó Czuczuikám!

  A mai postával vettem kedves leveled, úgy szintén a küldött pénzről szóló vevényt is. Amelyért fogadd drágám hálás köszönetem. Most csak röviden írok fiam, mert rém sok a dolgom, cselédem is megbetegedett, már 3 napja magam végzem az összes házi és más egyéb dolgokat is. Képzelheted hogy el vagyok foglalva egy szabad percem sincs és amellett nem is a legjobb egészségem van azt hiszem leszakad a hátam a sok dologban. Hogy meddig bírom nem tudom??

  Belgrádból küldött lapodat egy másikkal a tegnapi postával kaptam. Igazán szép helyeken jársz, alig várom, hogy szóval beszélhess el mindent. Ma volt Ferike vizsgája, én is el voltam meghallgatni, s mondhatom nagyon szépen feleltek a kis öregek mind, Ferike a legszebben mondta fel a versét, amiért ott mindjárt dicsértet kapott. Úgy örült a lelkem, hogy még könnyeztem is. Mellékelve küldöm versét, majd neked is el fogja szavalni. Édes fiam azt hiszem írtam a multkori levelemben, hogy Ferike lába fáj. Most az a seb begyógyult, s egy másik keletkezett ugyanazon a bal lábán a másik oldalon kissé feljebb; úgy néz ki, mint egy nagyobb  kelés, nagyon fáj neki. Annyi bajom van vele, mert nem engedi kezelni. Eddig nem akartam az iskolából itthon fogni, s nem pihenhetett, de holnap nem engedem felkelni s rendesen fogom borogatni, hogy felfakadjon. Egyébként gyerekeknek nincs semmi bajuk, várnak velem együtt nagy örömmel haza. Váltóügyet el fogom intézni, s azt hiszem 20 koronát bírok törleszteni. Ma vettem gyerekeknek kis szandált harisnyával együtt 34 kor[oná]ba került.

  Édes jó Angyalom a cocákat pénzzé tettem, 4 drb-ot eladtam, illetve mama [olvashatatlan] velük. Párját 160 kor[oná]ért, igazán szép pénz ilyen apró jószágért. Csak az Isten adjon szerencsét a többihez, hogy megmaradjanak a Göbissel együtt.

  Ma kaptam értesítést a postáról, hogy lehet csomagot küldeni. Ugyebár nem haragszol fiam, ha csak vasárnap készítem el és küldöm a kért dolgokat? De előbb sehogy sem vehetek magamnak időt erre. Akkor fogok az előbbi leveledre és mindenre válaszolni. Hogy töltötted az ünnepeket fiam? Nekünk nagyon rosszul esett nélküled. Béczike mindig kérdezi, mikor alszik apuka is velünk? Hát bizony jó is volna már ugye drágám??... Gyula bácsitól a kép megérkezett, gyönyörű szép darab, Krisztus temetését ábrázolja. De talán te láttad is? Csak az a kár, hogy a középső kép üvegje eltörött.  Kérlek fiam, köszönd meg te is neki.

  Édes Czuczikám itt nagyon rossz hírek járnak a háborúról, azt beszélik, hogy a szerbek újra készülődnek ellenünk, s hogy az oroszok is visszavertek bennünket, s közelednek felénk.[2] Kétségbe vagyok esve miattad fiam, miért is mentél oda? Ha haza jössz, ne is menj többé vissza, hisz nem lesz már béke soha! Legalább haljunk meg együtt fiam. Fényképeid elkészültek-e? Küldj minél előbb, hogy gyönyörködhessünk benned.

Zárva soraimat számtalanszor ölelve csókol: Maczád és kis bogaraid.

Siklós, 915 juni. 15.


melléklet

Kedves hon


Nagy a világ kicsiny benne a hazám,

De e kicsit szeretem én igazán.

Hazájával senkinek sem cserélnék,

Másutt, tudom ilyen boldog nem lennék.


Szépapáim szerezték e drága hont,

Szép nekem itt minden lépés, minden pont:

Hegye, völgye, erdő, mező, pusztája,

Én előttem  paradicsom szép tája.


Kis pajtásim nosza ide kezetek,

Velem ím most szent fogadást tegyetek:

Hogy míg dobog kebelben szívetek,

Szeretitek és övé lesz éltetek.


Édes apukám, tegnap volt a viizsgám, édes apukám jól feleltem. Kezejét csókolja: Ferike.Herrn Franz Horváth

Gerichts Kanzelist

In Jagodina Serbien

Pecsét: Siklós, 1916. június 18.


Kedves jó Czuczikám!

  A héten egy levelet már küldettem hozzád, amelyben azt hiszem szűkebb keretben válaszoltam is nleveleidre. Most levelemmel egyetemben adom postára csomagodat, amelyben a kért dolgokat küldöm részedre. Adja Isten, hogy szerencsésen megkapjad azt.  Édes jó Czuczikám le nem írható örömmel várom jöttödet, s már számítgatom a napokat amelyen viszonláthatjuk egymást. Ugyebár fiam a jövő hó közepe táján már itthon leszel? Gyerekek is folyton emlegetnek és kérdezik hányat aluszunk még addig? De nagy boldogság is lesz az ha ismét együtt leszünk!...

  Ma beszéltem Szabadi bíróval s újságoltam neki hazajöveteled, örömmel vár és üdvözöltet általam. Ő soh-se megy el mellettem hogy ne érdeklődne felőled. Illéssel is beszéltem az ünnepekben, ő is be lett hívva, azt hiszem már el is ment. Ő mondta, hogy Mayer sincs itt, szegény beteg és odahaza fekszik szüleinél. Most az egész világ beteg, nekem is Jirégczy (?) dr. azt mondta, hogy legutóbb náluk voltam és nagyon köhögtem, hogy vigyázzak magamra és ne dolgozzak annyit, mert éppen nincs megelégedve velem, ahogy kinézek. Igen ám! Csakhogy tessék most nekem nem dolgozni, amikor sem cselédem, sem egynél több varrólányom nincs, s minden rajtam van amit csak megtenni kell. Úgyhogy reggel 5 órakor kelek és 11-12-kor fekszem, ami bizony édesem elég kimerítő, főképp annak ki ezt nem szokta meg. Cse4lédet sehogy sem tudok szerezni, ki volt az beteg szegény, és pedig tüdővészes, tehát vissza nem fogadom ha akárhogy kínlódok is. Doktor úr nagyon érdeklődött irántad, s örül, hogy úgy javulsz. Azt mondta neked kellett is a levegőváltozás, csak vigyázz magadra és tartsd be az ő rendelkezéseit, mert még nem ugrottad keresztül az árkot. Orvosságot kapsz ott, fiam?

Édes Czuczim a váltó ügyét elintéztem akként, hogy 20 kor[onát] törlesztettem, most még van 260 kor[ona] vissza. Hogy van az fiam, hogy a váltó még febr. 25-én lejárt, és azt nem rendezted? Pedig erre ok nem volt más mint hanyagság, amit igazán nem szeretek benned, egyszer már kigyógyulhatnál ebbeli betegségedből fiam. Most a jövő hónapban azt hiszem újra rendezni kell az ügyet. Ami a fa beszerzését illeti édesem, azt Veres volt szíves magára vállalni. Ő ugyanis a múlt héten volt Vaizslón és rendelt 2 vagon fát, azt hiszem onnét hol favágni (?) volt és azt mondta abból kapok én 3 ölet ha megérkezik. Helyben a fa 80 kor[onába] és a szállításba kerül. Pénzt sem adtam, előleget kínáltam, sőt az egészet is ki akartam fizetni, de Veres nem fogadta el, azt mondja majd ha megjön a fa, mert ő úgyis lefoglalta és ez elég. Most hogy biztos lesz-e, nem tudom? Jó lenne ha te írnál emiatt Veresnek, vagy talán ha haza jössz [el] is intézheted. Igazán szeretnék emiatt nyugodtan aludni, mert úgyis szét esik a fejem a gondtól.

  Ezen kívül még az árpa betakarítása ad nagy gondot, Papát kértem, hogy ő nézzen embert ki learassa. A cséplésre tán te is hazajössz már fiam, s akkor minden rendben lesz, ugye? Az árpa szépen nérik, és nagyon szép csak itt elől van megdűlve nagyon. A jövő héten feltétlen le kell takarítani, csak papa kapjon munkást, hogy el ne késsünk vele.

  Fer4ike szerencsésen levizsgázott, s most örvend a szabadságnak, aminek én viszont nem örvendek, mert borzasztó sokat kell mérgelődnöm vele, nem fogad szót, csavarog, szóval sok bajom van vele. Béczike sem mehet óvodába, mert ismét kórháznak alakították, amit a kis haszontalan nemigen bán ő sem. Így most mind a ketten az én fejem töltögetik rosszaságaikkal, mert Béczike is mint a kis majom Ferike után kezd táncolni, amihez persze én verem a traktust a fenekükön. Amint látod fiam én eléggé jól szórakozom, s nem öl az unalom.

  Hát te édesem hogy vagy? Nem-e hiányzik az itthoni szórakozás? Megszoktad az ottani életet? Kérlek írj sokat, hisz te jobban ráérsz, mint én. S nekem nagy örömet szerzel minden egyes soraiddal. Mama csókoltat, ő most nem ér rá írni, nagyon sok dolga van a szőlőben. Lányok levelét remélem megkaptad, írtak valamennyien. Böske többnyire itt van nálam.

  Node most már zárom levelemet, s a te válaszod mielőbb várva számtalanszor csókol szerető Maczás.

Siklós, 916 juni 18.


melléklet:


Édes Ferikém!

A csomagban én rendeztem mindent el, és most ide figyelj! A következő dolgokat találod benne:

- 2 pár czipő

- 3 doboz hüzli[3]

- 2 pak gyufa

- 3 czipőkenőcs

- 3 drb kaucsuk gallér

- 1 drb tintatartó

- 1 fogkrém

- 1 drb ruhakefe

- 1 sár k[efe]

- 1 bekenő

- 1 glanz k. [kefe?]

- 1 fogkefe

És végül a nadrág. Tehát azt hiszem édesem minden megvan amit kértél, a fő, hogy szerencsésen odaérjen. A kis ládikát őrizd meg, s ha haza jössz, hozd magaddal; úgyszintén a ruha- illetve utazókosarat is, mert a Manczi kéri.

Ha visszamész az enyémet viheted magaddal. Pénteken küldtem egy levelet remélem megkaptad. Én itt vagyok és segítek Esztinek amennyire bírok és egészségem engedi a jutalmat remélem tőled fogom megkapni? Ugye? Mint tiszt most már gavallérosan fogsz kirukkolni.

No’de most már zárom soraim, mert sok a dolog itt is, otthon is, egyébként minden jót és kellemes időtöltést kívánva számtalanszor csókol a viszontlátásig szerető Böskéd

Ha lehet, írj sokat!Herrn Franz Horváth

Gerichts Kanzelist

In Jagodina Serbien

Pecsét: Siklós 1916. július 20.


Édes rossz Czuczikám!

  E hó 17-én írott leveledet a tegnapi postával, a küldött 100 kor[onát] pedig a tegnapelőttivel kaptam meg, amiért is, az utóbbiért fogadd szíves köszönetem. Igazán mondhatom fiam, hogy a legjobbkor küldted, mert már csaknem kimerült a kasszám, s féltem, hogy csődbe kerülök. Node hála Isten most már rendezhetem dolgaimat, mert mindent szeretek, csak tartozni nem.

  Kedves Czuczim a fa ügy hál Istennek el van intézve. Vereséké már megjött, s le is van szállítva. A miénk is a napokban fog megérkezni, Ambrózi fogja behordani az egész vagont 40 kor[oná]ért, amelyből ránk 24 kor[ona] esik, s még a vasúti szállítás. Úgy hiszem hogy Varga fogorvos úrékkal fogunk osztozni. Úgy örülök fiam, hogy a téli melegünk biztosítva van, csak még más egyebet is szerencsésen beszerezhessünk, hogy legalább némileg nyugodtan várhassuk az idei keservesnek ígérkező telet.

  Az árpa cséplését még mindig nem tudtam nyélbe ütni, disznó Ambrózi nem 6 nyolcada árpát kér, mint azt előzőleg neked már írtam is, hanem 8 nyolcadát és szalmát. Én nem értek a dologhoz fiam, de azt hiszem az nagyon sok? És mások is úgy mondják. Most már én ígértem neki 6-ot és fele szalmát, s ennél többet nem is adok, inkább megvárom míg hazajössz és akkor te intézd el, úgy ahogy legjobbnak látod. Igaz, hogy nagy szükségem lenne már minden szemre, mert nem tudok mit etetni. 25 krajczárjával veszem literjét, de így is nagy keservesen lehet kapni. Veres lisztem is elfogyott mára ígérte Vadnay hogy fog küldeni, de még nem ért ide. Borzasztó állapot ez fiam, az embernek úgyszólván könyörögni kell a pénzéért, s mégsem kap semmit. Alig várom fiam, hogy itthon légy már, s elintézz egyet-mást, mert én bizony Isten belebolondulok mindenbe.

  Kedves Czuczim, fényképedet megkaptam, s erre [a] leveledre azonnal válaszoltam is, remélem megkaptad már? Bosszant, hogy az én leveleim oly sokáig késnek, pedig ha csak lehet azonnal válaszolok. A te leveleid fiam mostanában igazán hamar érkeznek 3-4 napra itt vannak, aminek én igazán csak örvendek, hisz úgyis csak akkor van jó napom, ha leveled olvashatom. Fizetésed még mindig nem kaptad meg? Ez igazán kellemetlen dolog. Ma beszéltem Gusztival, mondja, hogy írt neked, s hogy ők még múlt hó 19-én elintézték az ügyet. Úgy látszik hogy ez is csiga lábakon ügyet [sic!] Ma kaptam fiam ismét Pintácsnétól (?) lapot, melyben szegény panaszkodik, s kérdi hogy én kaptam-e már tőled a fizetést. Igazán sajnálom szegényt, kellemetlen helyzetben lehet, hisz már a hó vége felé vagyunk, s bizony ha máshonnét nincs várnivalója ezideig eleget nélkülözhet szegény. Node hát ez nem is jól van így. Mert ahol a család, ott kellene a fizetés is. Vinczéről még semmi hír nincs, Lajos az ír szorgalmasan, s írja, hohy neked már több lapot küldött, s nem válaszolsz neki. Úgy látszik nem kapjátok meg egymás leveleit. Ma volt szegény Vargha Gyuláér a gyászmise. Sok dolgom volt, a gyászruhákat kellett készítenem, különben írtam volna már tegnap. Kocsis gyerek megkerült, Varju (?) bádogos szintén elesett, tudom te ismerted, úgy mondják 6 gyereke maradt. Borzasztó még gondolatnak is. Veisz Vili szintén megtért ősei közé. No, ő már inkább oda való volt, mint sok fiatal szegény. Ma végre volt kis esőnk, s lehűlt a levegő, ami most már kívánatos is volt, mert tarthatatlan volt már a hőség. Csak legalább több eső lenne, mert az bizony édes keveset használt mindennek. Cocáink szépen nőnek, Sári néni nagyon jó, gondozza őket, össze-vissza lopkod nekik mindent, igazán nélküle nem tudom mit csinálnék velük. Göbis azt hiszem meggörgött, kanász ugyan nem jelezte, de én mint szakértő, úgy szintén Náncsi is észrevettük ezt rajta Szentháromság szombat és vasárnapján. Kanászt kérdezve szintén látta, de azt mondja nem biztos benne.

  Ferike múlt héten volt mamával Fokon[4], vittek Gizellának kajszit, fényképedet is elvitte egyiket, s nem is adták vissza, nem baj, ugye drágám? Hadd gyönyörködjenek ők is benned. Nagymama olyan gyenge, hogy úgy etetik. Mamának nagyon meghagyták, ha megjössz, hogy látogassuk meg őket. Mit szólsz hozzá fiam? Én nem bánnám, ha te is úgy akarod. Gyerekekkel megvagyunk egyébként elég jól. Hál Isten nincs semmi bajunk, számolgatjuk a napokat, hogy mikor látunk viszont, Ferika most állandóan sárkányokat gyárt, nem győzöm papír és spárgával. Béczike az egész nap velem van, el nem megy az oldalam mellől, most is itt sertepertél és kérdezősködik folyton, alig győzök felelgetni neki. Múlt héten itt volt Simon Mariska (Huszárné? Horváthné?). Jövő hónapban hurcolkodnak ide, kivettek ideiglenesen ami volt lakásunkat Beiszbergeréknél. Örülök, hogy közelben lesznek, legalább néha-néha elszórakozom velük. Kajszit őneki is adtam befőzni. Igazán fiam az egész famíliát elláttam, s még árultam 30 koronát, képzelheted mennyi sok volt belőle. Node most már elég ebből ennyi és áttérek levelednek második szakaszára.

  Édes rossz Czuczikám!

  Hogy ezt a jelzőt használom ugyebár nem fogsz megütközni? Hisz magad is annak vallod magad. Hát bizony nagyon csúnya és rossz ember voltál eddig fiam. Hogy megtudtál csalni bennünket, kimondhatatlanul fáj ez nekem, mert sok évi fáradságos munkám gyümölcsét tetted tönkre ezzel. Annyi éveken keresztül befizetett garasaim a te könnyelműségedér még mindig oda sírnak, úgyhogy nem fogok visszakapni évek múlva sem egy figyinget [sic!] sem. Rossz napot és éjszakát szereztél fiam vallomásoddal, de most már megnyugszom, s örülök egyrészt, hogy őszinte bűnbánattal jössz bocsánatot kérni bűneidért. Én már annyiszor megbocsátottam neked fiam, hogy szerit számát sem tudom, s most is kész vagyok megbocsájtani, hisz Krisztus is megbocsátott az igazán megtért bűnö9snek. S te fiam most erősen ígéred, hogy utálatos szenvedélyedet megvetve a javulás útjára térsz. Én szeretnék hinni neked Czuczim, de félek hogy ígéretedet nem tudod megtartani, s ismét visszaesel megrögzött szenvedélyedbe, amitől a jó Isten óvjon és mentsen téged és bennünket is. Belátod édes Czuczim ugyebár te is, hogy eddigi elkövetett tetteid megvetni való szégyenletes dolgok voltak. Ha ígéreted megtartod és megváltozol úgy én leszek a legboldogabbak egyike a világon, csak ígéreted ezúttal ne a pusztába elhangzott szavak maradjanak. Én kérem a jó Istent adjon ehhez [olvashatatlan] megtartásához elég erőt, hogy fogadásodat megtartani képes legyél. Ahogy nekem meggyóntál fiam, gyónj még meg a jó Istennek is, hogy ő is bocsássa meg minden elkövetett bűneidet, hogy új életet kezdve ismét boldogok lehessünk kis családunk körében újra. Most igyekezz fiam takarékosan élni s minden karasodat [sic!] félre rakva adóságaidat törleszteni. Ne haragudj fiam de én ezen terheket nem leszek képes segíteni s megosztani veled, mert testben és lélekben annyira kivagyok merülve már, hogy nem tudom  meddig leszek képes hivatásomnak is megfelelni…

  Édes Czuczim kérlek írd meg biztos jöveteled napját és idejét, s dolgaidat mire ott szükséged nincs, hozd magaddal és itt jobban gondját viselhetem. Ha valakinek hozol valamit, úgy mamáról s kis Toncsikáról sem feledkezz meg. Isten veled fiam mielőbbi viszontlátás reményében számtalan csókkal üdvözöl őszintén szerető Maczád és a kis fiaid.Herrn Franz Horváth

Gerischts Kanzelist

In Jagodina Serbien

Pecsét nélkül

 

1916. szeptember 10.

Kedves jó Czuczim!

  Örömmel vettem ma érkezett kedves leveledet, melyre azonnal sietve válaszolok is. Egyben megköszönve a küldött 180 koronát, melyet csütörtökön kaptam meg. Két lapodat szintén megkaptam pénteken, de nem volt időm hozzá, hogy előbb válaszolhattam volna. Mert hát tudod drágám, hogy a szombat nálam nagy jelentőségű nap a takarítás terén, amikor is nem igen jut időm más egyébre is.

  Édes Czuczikám nagyon örülök, hogy minden baj nélkül szerencsésen érkeztél meg, de még jobban örülnék, ha itt maradhattál volna köztünk. Bizony az én szívemnek is fáj, hogy oly rövid ideig lehettünk együtt, és hogy ismét el kellett válnunk egymástól. Eleget sírtam és sírok emiatt fiam, de hát mit  tegyünk? Muszáj belenyugodni sorsunkba ezen változtatni úgysem lehet. Bízzunk a jó Istenben majd csak megsegít bennünket, tán csak nem fog örökké tartani ez a rettenetes állapot? Hisz aminek kezdete volt, annak végének is kell lenni, csakhogy nagyon nehéz kivárni az igaz. Sajnálom fiam, hogy nem mehetek hozzád, mert Béczikével már nagyban készültünk erre. A kis lelkem nagyon megsiratott reggel hogy felébredt és  nem talált sehol, katonasapkát és kardot nem tudja elfelejteni sehogy. Álmaiban is azt kiabálja, és ha felébred reggel akkor meséli hogy apuka itthon van, ő látta hogy itt aludt, és keresi a kardot a sarokban. Persze hogy nem találja, van akkor sírás alig tudom megbékíteni szegényt.

  Hogy hozzád nem mehetünk Czuczikám bizony kicsit rosszul esik, mert már úgy bele éltem magam ebbe a gondolatba és úgy készültem is hozzá. Node ha nem lehet másként hát belenyugszom ebbe is. Csak neked ne legyen fiam semmi bajod. Ha előbb nem is, de Karácsonyra úgy nézd hogy minden bizonnyal haza jöhess, mert azt az ünnepet nem tudom hogy tudnám eltölteni nélküled. Most már számolgattam a heteket, bár csak már itt lenne az idő!?? Ferike is sokat emleget, s azt mondja ha jó lesz akkor őtet is elfogod vinni Szerbiába nem csak a Béczit.

  Egyébként megy szorgalmasan iskolába, csak a korai felkeléssel nincs kibékülve. Édes Czuczikám buzát még nem tudtam beszerezni Kovácshidán van csak az illető okt[óber]-ig nem akarja eladni hogy mi célból nem tudom elgondolni? Lajos bácsi megígérte, hogy ő utána jár s akkor én is fogok kapni. Veisz irodában is voltam, s azt mondta a nyavalyás zsidó, hogy mikor neked megígérte, azután összeszámolta, s már nem volt több eladó. Ma hallottam, hogy egy újabb rendelet jönne amely szerint a termény bank megengedné, hogy a bizomány üzletnél kinek még nincs készlete beszerezheti. Ez iránt majd érdeklődni fogok s megkérem Verest hogy egyben az árpa ügyben érdeklődjék ez iránt is. Árpa még nincs, Veres nem volt idehaza egy hétig, csak ma jött meg, holnap átmegyek hozzá és megkérdezem mi van az árpával, mivel bíztatott a zsidó.

  Nagy bajban leszek fiam ha nem kapok árpát, mert a miénk már nagyon fogytán van. A héten küldtem malomba 3 zsákkal, s alig maradt még egy zsákon való. Igazán nem tudom hova fogyott el ennyi ilyen rövid idő alatt? S ha nem lesz másik, mit fogok etetni?

  Papa megígérte ha lesz felesleges kukoricája odaadja, de hogy lesz-e? Az kérdés dolga. Fránczinál és másutt is fogok érdeklődni, csak legalább annyit vehetnék, hogy malacok meghíznának, különben nem tudom mi lesz? Belezavarodok már a sok gondba. Kocsisnétól kaptam a héten 30 kiló kenyér és 20 kiló finom lisztet, emiatt most egy ideig nincs gondom csak a jó Isten segítene meg hogy búzát kaphatnék, akkor Kocsisékkal elintézném a liszt ügyet, hogy nem lenne hiányom benne. Édes Czuczim, mit szólsz ehhez? Tegnap felszántattam a földet 8 frt-ott fizettem érte. Jól csináltam a dolgot?És almát is hozattam 2 frt-ba került egy kocsival. Holnap jön a kőműves az ólat és a járdát megcsinálni hogy ez is rendbe legyen, egyik kiadás a másikat éri. Egyszer csak azt veszem észre, hogy fucs a pénznek, s a nagyobb kiadásokra majd nem marad. Mi van fiam a drágasági pótlékkal? Ti még nem kapjátok meg? Itt úgy tudom már megkapták. S nekünk is jól esne he mielőbb hozzá jutnánk, hogy ne kellene kölcsön kérni, mert ezt igazán nem szeretném. Mert hát nem vagyok az ilyesmihez hozzá szokva.

  Papa a hét végén szüretel, Mama a jövő hét elején. Igazán egy csepp kedvem sincs a szürethez és nem is szeretek kimenni hogy te fiam nem lehetsz velünk. Nem írod Czuczim, hogy a borod oda ért-e szerencsésen? Nem törött el az úton? Hát az elemózsiád elég volt-e? Nem éheztél az úton?

  Édes Czuczikám! Nagyon féltelek és nyugtalan vagyok miattad ez újabb hadüzenet[5] miatt. Hátha ez a ronda betörő banda oda is behatol és nem tudtok elmenekülni. Hogy a jó Isten verje meg őket és jussanak a szerbek sorsára mind. Hát azokat a gazembereket meg mind a mi nyakunkra külditek? Hisz feleszik még a hajunkat is. Ma búcsúztatták el fiam tőlünk a harangjainkat is hogy fel legyenek áldozva a haza oltárán. Nem tudom nem-e esik áldozatul velük együtt szegény hazánk is? Amitől a jó Isten óvjon és mentsen meg bennünket. A három templomból összesen 10 harangot vettek le, ezekből tőlünk ötöt. Olyan megható látvány volt fiam, ahogy a magasból egymás után zuhantak le utolsót kongva estükben. Sírtunk, mintha temetésen lettünk volna mind.

  Elmeneteled óta fiam semmi különösebb esemény nem adta elő magát. Minthogy az időjárás megváltozott, csaknem minden nap esik azóta az eső, amit nyáron elmulasztott az idő, azt most pótolja, pedig a szüretre most éppen nem volna szükség az esőre. Egyébként megvagyunk valamennyien jó egészségben, csak nagyon érezzük hiányodat. Ferike most nem írhat mert már alszik, reggel pedig iskolába megy, majd más alkalommal helyre pótolja. Én is most már zárom levelem mert nagyon álmos vagyok 12 óra. Tudom te már rég alszol. Kívánok kellemes álmokat, álmodj felőlünk szépeket. Mielőbb leveledet várva gyerekekkel egyetemben számtalanszor csókol őszintén szerető Maczád


Ui.: Lajos címe: H.Z. Div. Mun. Park. No. 55. Komárom Mun. Kolone 1/55 Feldpost 350.Herrn Franz Horváth

Gerichts Kanzelist

In Jagodina Serbien

Pecsét: Siklós, 1916. október 17.


Ma érkezett meg a Dezső. Csókoltat.

Siklós, 916. okt. 15.

Édes jó Czuczikám!

Türelmetlenül várt kedves leveled a tegnapi postával végre megérkezett, de minő állapotban! Boríték csaknem teljesen lerongyolódva, jó hogy váltók ki nem estek belőle. Jó lenne fiam, ha kissé erősebb borítékot használnál, mely a hosszú utazás viszontagságait jobban kibírná. Igazán utálatos ez a mostani postaközlekedés és annyira izgat engem ha nem kapok tőled a rendes időben választ, hogy sem dolgozni, sem aludni nem tudok. Mindig a legrosszabbra gondolok, csupa félelem és rettegés az életem. És még kilátás sincs arra, hogy vége legyen mostanában ennek a kétségbe ejtő állapotnak, s ami itt végbe megy fiam, az már tarthatatlan. A régi rabló világban a Bakonybeli betyárok sem hiszem, hogy jobban fosztogattak volna, mint a mostani termelők és eladók. Maximált árakra itt fütyülnek, de meg egyáltalán nincs is semminek az ára megszabva se piacon, se máshol, mindenki úgy fosztogat, ahogy jobban tud. Azt hiszem fiam, hogy az elöljáróság illetve az itteni közigazgatás az oka mindennek. Édes Czuczikám épp most érkeznek vendégeim, Husvéthnék (?) tehát levelem félbe kell szakítanom. Pá addig is amíg folytathatom.

Kedves Czuczim!

Levelemet csak ma folytathatom, mert este is vendégeim voltak a Pap úr és a lyányok. Pap úr szörnyen igyekszik Szerbiába, nem tudom mikor ér oda, Husvéthék üdvözletüket küldik, már egy hete, hogy itt vannak, de még mindig nincsenek rendben. Kicsi a lakás, nem tudnak elhelyezkedni, más lakást meg nem tudnak kapni. Ideiglenesen Gruskáéknál (?) laknak amíg rendbe jönnek.

  Édes fiam ma délben kaptam meg 9-én feladott leveledet, s most mindkettőre egyben válaszolok. Tegnap reggel kellemes hírre ébredtem, így hát én is már egyszer jó újsággal jöhetek hozzád, ugyanis Göbis tegnap éjjel megmalacozott, 7 kis cocája lett neki, s valamennyien megvannak jó egészségben. Malacok nem valami nagyok, de igen fürgék, majd jól tartjuk őket, hogy megnőjenek. Szombat reggel kanász jelentette, hogy kis göbis megkanzott. Igaz lehet ez fiam? Én nem akarom elhinni, hisz még nagyon fiatal, nem is lenne egy éves mire lemalacozna. Ha így áll a dolog a kis göbissel, akkor azt hiszem Czuczikám, hogy nem fogom eladni most. Mit szólsz hozzá jó lesz-e? Majd malacaival együtt ha az Isten megengedi, akkor többet kapunk érte, majd csak valahogy teremtek annyi élelmet, hogy neki is jusson belőle. Legkésőbb ha időm engedi szándékom van kimenni Kocsisékhoz, s meg fogom kérni Kocsist, hogy jószágaimnak is juttasson valamennyi élelmet, tán meg fogja tenni ha módjában áll. A mi lisztszükségletünk az egész ujjig (újévig?), őrlési lapunk 480 kg-ra van kiállítva, s ezt mind kenyérlisztben kapom. Finomlisztet külön veszem, ma is hoztak 14 kilót. Az összes kenyérlisztem a 180 kiló búzából 322 kg ebből. Ebből még nem használtam semmit. Mama kap ebből [olvashatatlan szó] búzára valót 67 kilót, a többi a miénk. Az összes árpa ebből 96 kiló, mit a héten meg is hoztak már, Irorigelnének (?) a 27 kg-ot visszaadtam. Mam kap belőle 20 kilót, így hát nekünk nem sok marad már, node Kocsisnéval csenetek annyit, hogy legyen cocáinknak is mit enni. Szerencse fiam, hogy Kocsisnéval jó viszonyban vagyok, másképp nem tudom hogy boldogulnánk. Az igaz, hogy szép kis számlám van már nála az eddig elhordott liszt, búza ára kiegyenlítése 79 korona, 4 kg szappan 32 korona. Azt hiszem 200 korona lesz mivel én tartozom. S az ő számlája szintén kitesz nálam 250 koronát, ha többet nem. A héten majd összeszámoljuk, hogy rendbe legyünk.

  Édes Czuczim, kukoricát, írod, hogy vegyek még. Vennék is én szívesen (habár egy fityingem sincs már, ma kértem 20 koronát mamától kölcsön), csak kapni lehetne. De a múlt héten be lett tiltva szigorúan, a kukorica kicsiben és nagyban való vevés és eladása. Úgy vevő, mint eladó szigorúan lesz büntetve, ha a rendelet ellen vét. Jó, hogy ennyit is vehettem fiam. Papától kapnék még, mert csak 4 zsákkal kaptam 6 forintjával (ugyan azt sem fizettem még ki), de nem tudom, hogyan vagy kivel hozassam el, hogy valaki meg ne lássa, vagy tudja, mert nem szeretném megbüntettetni magunkat. Ezt is pedig még a rekvirálás előtt kell elintézni, mert azután már nem lehet. Mondtam papának és kértem tőle, hogy a kertek végében levő földről adja nekünk a kukoricát és azt mindjárt vitessük is be. De nem volt hajlandó, azt mondta előbb meg akarja látni mennyi lesz neki, s úgy fog eladni. Böske különösen agitált, azt hitték, hogy 100 korona lesz egy mtrm [métermázsa]. Most hogy fogok velük boldogulni, nem tudom? Mindenesetre zsákszám veszem mert így olcsóbban jön, ugyanis egy rendes zsákban 36 kiló van, tehát 3 zsák több egy mázsánál és 14 Ft. Ennyit kell, hogy nekik is adjak érte, csak ne akadékoskodjanak, hogy elhozathassam idejében tőlük. Édes fiam csak egyszer ezzel a sok beszerzéssel készen lennék már, hogy nyugodtabban alhatnék és valamit meg is takarítanék. Mert még sok egyéb fizetni valóink is volnának. Adó, kamat ez is már mind esedékes, legfőbb ideje lenne rendezni. Elsején küldendő pénzeden ezeket fogom  kiegyenlíteni. Adókönyvecskénk nem tudod, hol van? Én nem találom sehol. Váltókat6 még nem küldtem be, mert még nem voltak itt jelezni a lejáratot, pedig azt szokták úgy tudom.

  Kedves Czuczim. Tegnap voltam templomban. Zenés nagy mise volt a pécsi vártemplom kara énekelt, s a templom előtt a nőegylet tagja az erdélyi menekültek részére gyűjtöttek. Este a Pelikánban kabaré és hangverseny volt, a pécsi katonazenekar közreműködésével szintén a menekültek részére. Én is majdnem elmentem, mert nagyon hívtak a lányok gardedámnak, de nem volt kedvem, fiam nélküled, hát inkább itthon maradtam az én kis bogaraim között. Majd máskor ha te is itthon leszel szívesen megyek veled, de nélküled! Úgy sincs kedvem sehol. Édes Czuczikám írod, hogy sóért tudnál nekem egyetmást nekem beszerezni ott. Jaj, de örülnék fiam, ha dióra tudnál szert tenni, mert itt már 11 korona nyolcadája, annyi pénzt pedig sajnálok érte kiadni. Gyerekek pedig annyira rosszul vannak érte, hogy nem győzöm őket vele. Béczike mint a kis mókus, egész nap törögetné, nem tudom a nyakamról lerázni míg nem kap pár szemet. Igaz fiam, hogy sónak itt is most nagy szeme van, csak fél kilóként adnak. Nekem van már 10 kiló félretéve, abból szívesen küldök 5 kilót, csak szerezz nekem édes fiam legalább kétnyolcada diót, akkor én itt nem veszek. Babot vettem már 12 litert, azt hiszem abból már nem sok kell, azzal ne fáraszd magad. Egyébként  ha valamit vehetsz mire gondolod, hogy szükségünk van, csak végy. Pl. mandulát, mogyorót, száraz szilvát. Ennek a gyerekek de megörülnének. Sót még a héten fogok küldeni, holnap minden üzletben [veszek], küldök azt hiszem öt kilót összeszedhetek, s tán a következő héten ismét küldhetek. Cukorban van itt most nagy hiány, csak nyolcad kg-ot kapunk, s azt se mindenütt és mindig. Jó hogy van abból is kis készletem, máskülönben nem tudnék szegény kis bogaraimnak néha kis édességet készíteni. Jaj, de borzasztó világban vagyunk fiam, nem tudom meddig bírjuk ki még. Nálatok mégiscsak jobb, ott legalább húsféle van elég. Én is szívesen odaadnám 10 kg sómat annyi sok baromfiért mint ti vettetek.

  Édes Czuczikám kabátbélést kérsz tőlem. Nem tudom beszerezhetem-e. Különösen azt a színt nem hiszem, ma már kerestettem, de nem hoztak semmi megfelelőt. Nem lehetne azt ott kapni, ahol a ruhákat készítik? Igazán fiam nem tudom, hogy milyen minőség és mennyi legyen? Egész kabátot bélelni, vagy csak félig? És ujjakba is? Légy szíves édesem erre nézve választ adni, nehogy feleslegest vegyek, mert most jóféle szövet flanel minden [olvashatatlan szó] forintokba kerül, ugyanis méterje 10-15 Ft. Édes Czuczim már többször akartam kérdezni, vettél-e már fehérneműt? Alsónadrágokat végy ha lehet ott, mert arra már nagy szükség van, ingeket sem ártana beszerezni, hogy azzal is el légy látva. Itt ezeknek a dolgoknak akkora ára van, hogy lehetetlenség megvenni azt. Csomagot még mindig nem kaptad meg fiam? Odahaza leveledet megkapták. Mennyi hatással lesz a kukoricára vonatkozólag, nem tudom? Feri hála Istennek kicsit jobban van. Bár meggyógyulna szegény teljesen. Szombaton lesz Nagy Tibi esküvője és a nővéréé egyszerre. Az időjárás itt annyira megváltozott ismét, hogy valóságos kánikulai hőség van, egész nap nyitott ajtónál és nyári ruhában dolgozunk. Csak maradna is meg ez a szép idő még legalább egy hónapig, hogy ne kellene hamar fűteni. Kíváncsi vagy fiam hogylétemre? Hát mondhatom drágám hogy megvagyok teljesen kifogástalan jó egészségben. Megvagyok fiam veled nagyon elégedve. Hála Istennek nincs hiba a kréta körül. Teljesen rendben vagyok. Pedig már majdnem megrökönyödtem, hogy valami kis vigécet hagytál nálam, mert rendes vendégem kissé megkésve jött. Node csakhogy megjött az a fő. Elég baj volt már nálam fiam a kréta körül is meg belül is. Hagyjuk ezt mi már a fiatalabbaknak, hogy vegyék ki a szerüket azok is belőle. Gyerekek is megvannak jó egészségben. Ferike tanul, ministrálni. Borzasztóan rosszul van, hogy annyi mindent kell neki megtanulni. Azt mondja, hogy még egy évig jár iskolába, tovább nem. Zárva soraimat mielőbbi válaszod várva gyerekekkel együtt számtalanszor csókol szerető Maczád.

916. okt. 16-án.


 

Siklós 1916 október 22.


Édes jó Czuczikám!

 Mellékelve küldök 4,5 kg sót. Úgy szedtem össze fél kilónként, mert már itt sem adnak többet. Ha gondolod fiam, hogy értékesítheted, úgy talán még egyszer küldhetek. Diót édesem feltétlenül szerezz, mert itt már 10 korona egy nyolcada [10 korona nyolcad kiló?], annyit pedig nem adok érte. Már egyebet is ha kapsz, csak hozz ha bírsz haza jöveteledkor, mert minden jól esik ami megehető. Tojást is ha lehet, mert itt 30 fillér darabja és az én tyúkjaim meg mindig sztrájkolnak, cukrot már csak 5 dekánként kapunk 10 fillérért, tehát 1 forint kilója. Így fognak ki a maximált árakon. Nem tudom  édesem hova jutunk ha még sokáig így tart. Gyerekek egészségesek, úgyszintén én is. Hát te fiam, hogy vagy? Én szörnyen unatkozom magamban, gyerekek lefekszenek, én meg csak ülök és gondolataim szállnak hozzád. Alig várom már a Karácsonyt, hogy viszont lássalak. Holnapután lesz fiam 11 éves évfordulónk Gondolatban nálad leszek. Ugyebár te is velem?

Isten veled, kedves soraidat mielőbb várva, gyerekekkel együtt számtalanszor csókol, őszintén szerető Maczád.

Siklós, 916 okt. 22-én.[1] disznó

[2] Az ún. Bruszilov-offenzíváról van szó, amely 1916. június 4-én indult meg a Monarchia állásai ellen és komoly sikereket ért el, amennyiben egészen a Kárpátok vonaláig jutottak el az orosz csapatok.

[3] Hüvely, ti.: cigarettapapír sodráshoz.

[4] Minden bizonnyal Siófokon.

[5] Ez minden bizonnyal az 1916 augusztus 27-i román hadüzenetre és támadásra vonatkozik.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 33
Heti: 73
Havi: 459
Össz.: 282 419

Látogatottság növelés
Oldal: Horváth Ferencné levelei férjéhez az I. világháború idejéből 1916 - 2010.VII.20
Horváth Gábor honlapja - © 2008 - 2024 - hagi.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »